FÖRENINGEN JAZZ I VÄXJÖ

Föreningen Jazz i Växjö

ANSLAGSTAVLAN

Studiecirkeln Visa vägen genom jazzens labyrinter startar 2021-01-11.

Måndagar JÄMNA veckor träffas vi på Smedjegatan 3B hos Studieförbundet Vuxenskolan kl 18:30!

Ett samarbete mellan Föreningen Jazz i Växjö och Studieförbundet Vuxenskolan. Ingen avgift


Bli medlem i Föreningen Jazz i Växjö klicka här och anmäl dig!

Du kan köpa biljetter till våra akter hos Hotell Cardinal.

Klicka här och hämta vårt höstprogram 2020!


Föreningen Jazz i Växjö stödjer Kompiskortet läs mer här!

Carlshamn Punch Big Band

Onsdag 2 december- kl 19 - Palladium


Bandet leds av Berndt Sjögren och Ylva Fernlund står för sången. Tillsammans ska de framföra svängig storbandsjazz och om besökarna. 


Bandet leds av Berndt Sjögren och Ylva Fernlund står för sången.


Förband från St Sigfrids FHSK eller Lucia.
Inställs akt med anledning av FHM rekomendation!

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19


Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer föreläsningar, teater- och musikföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:


• Genomför en riskbedömning


• Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.


• God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen


• Information om allmänna hygienråd

Redovisning av verksamhetsbidrag musikarrangörer


Föreningen Jazz i Växjö erhåller bidrag till verksamheten dels från Växjö kommun med 160 tkr och dels från Kulturrådet med varierade summa hitintills ca 70 - 75 tkr.


Årsvis i april redovisar föreningen verksamheten till kommunen och till Kulturrådet.


I september - oktober söker föreningen bidrag från kulturrådet. Ansökan till Kulturrådet omfattar följande moment: Övergripande beskrivning av verksamheten. Hur föreningens verksamhet har integrerats ur ett jämställdhets-, hbtq-,mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Vilka samarbeten föreningen har haft nationellt och internationellt. Hur informationen om tillgänglighet redovisas. Ekonomiskt utfall i form av kostnader och inkomster och prognos för kommande budgetår. Slutligen vilka konserter som genomförts med information om antal kvinnor och män som ingår i grupperna och antal publik och planerade konserter nästkommande vår.


Föreningen har genomfört 14 konserter varav två för barn med professionella musiker för totalt nästan 1000 besökare varav ca 150 under 18 år, ej medräknat studenter från St Sigfrids fhsk som medverkar som förband . Antalet besökare 2019 låg i paritet med tidigare år.


Av 70 artister var 14 kvinnor ej medräknat kvinnliga musiker i förbanden. Ledarna för 50 % av musikgrupperna har varit kvinnor. Vi anser därför att vi svarat upp mot målsättningen att urvalet har varit icke diskriminerande ur könsperspektivet utan avkall på konstnärliga urvalet.


Minst två från föreningens styrelse möter upp artisterna när de anländer till spellokalen och erbjuder hjälp med inlastning av instrument och kontrollerar att de är nöjda med sina hotellrum. Efter soundcheck bjuds artisterna på middag tillsammans med studenterna i förbandet uppskattat av artister och studenter. Någon från styrelsen är alltid med till slutet och avtackar artisterna och hjälper till med återställning.


Vid några tillfällen deltar studenter från Kulturföreningen Klubb på LNU. Föreningen har etablerat ett samarbete med studenterna på producentprogrammet på initiativ av Växjö kommuns kultursamordnare Mark Andersson.

Bilder från We Float 29 jan Kafé de luxe.

Fanny Gunnarsson- synt & piano & sång - Linda Bergström - synt & sång - Anna Marte Eggen - bas - Samuel Häggkvist - bas

Filip Bensefelt – trummor

Besök även Jazzkalendern som drivs av Föreningen Jazz i Växjö ordförande Björn Möller.  Jazzkalendern listar (nästan) alla jazzakter i Kronobergs län och i Södra Sverige. 


Föreningens tidigare konserthistoria finns på Jazzkalendern.

Föreningen Jazz i Växjö sponsorer

Jazz i Växjö
Jazz i Växjö


Sidan uppdaterad 2020-11-13

Föreningen Jazz i Växjö använder inte Cookie-filer och sparar ingen information om beeökare för eget bruk.

Acceptera