FÖRENINGEN JAZZ I VÄXJÖ

Föreningen Jazz i Växjö

ANSLAGSTAVLAN

Måndagar JÄMNA veckor träffas vi på Smedjegatan 3B hos Studieförbundet Vuxenskolan kl 18:30 för studiecirkeln:

Visa vägen genom jazzens labyrinter

Ett samarbete mellan Föreningen Jazz i Växjö och Studieförbundet Vuxenskolan. Ingen avgift. 

Studiecirkeln startar 2021-01-11.

Bli medlem i Föreningen Jazz i Växjö klicka här och anmäl dig!

Du kan köpa biljetter till våra akter hos Hotell Cardinal.

Klicka här och hämta vårt höstprogram 2020!

Föreningen Jazz i Växjö stödjer Kompiskortet läs mer här!

Mattias Welin och Per Sjödin på Stenladan

Torsdag 15 okt kl 1900 - 2000


Föreningen Jazz i Växjö vill stolt presentera Mattias Welin Duo på Stenladan. Under kvällen kommer det att bjudas på spännande jazzmusik och ljuvliga toner från Pers gitarr och Mattias bas. Max 50 biljetter kommer att säljas.


Arrangemanget produceras av studenterna vid LNU Producentlinje i samarbete med FJiV.


Biljettlänk eller kopiera och klistra in https://www.biljettkiosken.se/event/201015-jazzivaxjo-mattias_welins_duo_pa_stenladanSe nedan vår riskbedömning med anledning av COVID-19!

Arnesens Blues Band

Fredag 6 november - Kl 19 - Kafé de luxe


Thomas Arnesen, född 23 maj 1952 i Mora, är en svensk jazz- och bluesgitarrist, sångare.

Utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, samt Musikvetenskapen, Uppsala Universitet.


Thomas har gett ut fyra skivor i eget namn, samt medverkat på inspelningar med bl.a. Panta ReiAnders WidmarkClaes JansonKjell ÖhmanEgil JohansenTomas LedinGösta LinderholmCornelis Vreeswijk


Inspirationskällor spänner från ClaptonHendrix, BeckBB KingPeter Green och andra blues/rock musiker till Pat MethenyJohn McLaughlin, John Schofield m.fl. som mer klassas som jazz/fusion gitarrister.


Efter att ha trakterat piano i Kommunala musikskolan i tio år, började han på egen hand med gitarr. Från början var det blues som var det stora intresset. Genom umgänget med andra musiker t.ex. saxofonisten John Högman, blev jazz ett allt större intresse, vilket så småningom ledde till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och en pedagogisk utbildning för improvisationsmusiker. Huvudinstrument var då gitarr och bi-instrument piano.


Under 80 och 90-talet spelade han jazz och blues ungefär hälften/hälften, för att sedan 2002 huvudsakligen koncentrera sig på kvintetten Arnesen Blues Band.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19


Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.


För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen (se tabell 1 och tabell 2).


Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.


Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:


• Genomför en riskbedömning


• Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.


• God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit.


Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen


• Information om allmänna hygienråd


Riskbedömningen bör omfatta de punkter som beskrivs i tabell 1. Se även tabell 2 för ett riskbedömningsverktyg.


Risker och åtgärder


Riskfaktor

Riskbedömning

Riskreducerande åtgärder

Större risk för smittspridning när många personer träffas samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem

Stort antal deltagare 

Max 50 personer i publiken. 

Ingång skild från restaurangen.

Handsprit finns tillgänglig.

Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom

RiskgrupperHandsprit kommer att finnas tillgängligt

Typ av aktivitet

Längden på evenemanget

Nära kontakt ökar risken för smittspridning.

Det finns en större risk för smitt-spridning vid inomhusevenemang än utomhus..


Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning.


Max 50 biljetter kommer att säljas inklusive gästlista.

Sittande publik.

Lokalen möbleras för dubbla antalet sålda biljetter.


Evenemanget längd är en timme utan paus.


Redovisning av verksamhetsbidrag musikarragörer


Föreningen Jazz i Växjö erhåller bidrag till verksamheten dels från Växjö kommun med 160 tkr och dels från Kulturrådet med varierade summa hitintills ca 70 - 75 tkr.


Årsvis i april redovisar föreningen verksamheten till kommunen och till Kulturrådet. Redovisningen till Kulturrådet omfattar följande moment: Övergripande beskrivning av verksamheten. Hur föreningens verksamhet har integrerarast ur ett jämställdhets-, hbtq-,mångfalds- och interkulturell perspektiv. Vilka samarbeten föreningen har haft nationellt och internationellt. Hur informationen om tillgänglighet redovisas. Ekonomiskt utfall i form av kostnader och inkomster. Slutligen vilka konserter som genomförts med information om antal kvinnor och män som ingår i grupperna och publikens åldersfördelning.


Övergripande beskrivningen


Föreningen har genomfört 14 konserter varav två för barn med professionella musiker för totalt nästan 1000 besökare varav ca 150 under 18 år, ej medräknat studenter från St Sigfrids FHSK som medverkar som förband inklusive deras fans. Antalet besökare ligger i paritet med tidigare år.


Av 70 artister var 14 kvinnor ej medräknat kvinnliga musiker i förbanden. Ledarna för 50 % av musikgrupperna har varit kvinnor. Vi anser därför att vi svarat upp mot målsättningen att urvalet har varit icke diskriminerande ur könsperspektivet utan avkall på konstnärliga urvalet. Minst två från föreningens styrelse möter upp artisterna när de anländer till spellokalen och erbjuder hjälp med inlastning av instrument och kontrollerar att de är nöjda med sina hotellrum. Efter sound check genomförs middag tillsammans med studenterna i förbandet uppskattat av
artister och studenter. Någon från styrelsen är alltid med till slutet och avtackar artisterna och hjälper till med återställningen.


Vid några tillfällen deltar studenter från LNU:s producentprogrammet. Föreningen har etablerat ett samarbete med studenternas Kulturförening Klubb på initiativ av Växjö kommuns kultursamordnare Mark Andersson.

Bilder från We Float 29 jan Kafé de luxe.

Fanny Gunnarsson- synt & piano & sång - Linda Bergström - synt & sång - Anna Marte Eggen - bas - Samuel Häggkvist - bas

Filip Bensefelt – trummor

Besök även Jazzkalendern som drivs av Föreningen Jazz i Växjö ordförande Björn Möller.  Jazzkalendern listar (nästan) alla jazzakter i Kronobergs län och i Södra Sverige. 


Föreningens tidigare konserthistoria finns på Jazzkalendern.

Våra sponsorer

Våra sponsorer

Jazz i Växjö
Kompiskortet
Jazz i Växjö


Sidan uppdaterad 2020-09-29

Föreningen Jazz i Växjö använder inte Cookie-filer och sparar ingen information om beeökare för eget bruk.

Acceptera