FÖRENINGEN JAZZ I VÄXJÖ

Föreningen Jazz i Växjö

ANSLAGSTAVLAN

Studiecirkeln Visa vägen genom jazzens labyrinter startar 2021-01-11.

Måndagar JÄMNA veckor träffas vi på Smedjegatan 3B hos Studieförbundet Vuxenskolan kl 18:30!

Ett samarbete mellan Föreningen Jazz i Växjö och Studieförbundet Vuxenskolan. Ingen avgift


Bli medlem i Föreningen Jazz i Växjö klicka här och anmäl dig!

Du kan köpa biljetter till våra akter hos Hotell Cardinal.

Klicka här och hämta vårt höstprogram 2020!


Föreningen Jazz i Växjö stödjer Kompiskortet läs mer här!

Arnesen's Blues Band

Fredag 6 november - Kl 19 - Palladium - Folkets Bio


Thomas Arnesen, född 23 maj 1952 i Mora, är en svensk sångare,  jazz- och bluesgitarrist.

Utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, samt Musikvetenskapen, Uppsala Universitet.


Thomas har gett ut fyra skivor i eget namn, samt medverkat på inspelningar med bl.a. Panta ReiAnders WidmarkClaes JansonKjell ÖhmanEgil JohansenTomas LedinGösta LinderholmCornelis Vreeswijk


Jag (Thomas Arnesen) samlade ihop det här bandet våren -02 för att repa in ett antal låtar med modern bluesform. Mitt eget material och standards, gamla favoriter blandat med nya favoriter. Somliga hårt arrangerade, andra lösare och traditionstrogna.

 

Jag kände ett behov av att repetera och göra ett ambitiöst musikaliskt arbete med en fast ensemble som kunde få utvecklas till en enhet inom bluesmusikens ganska strama form.

 

Det här bandet har en kuslig förmåga att svänga i allt från shuffel till afro-cuban. I och med musikens bredd går det att tillföra ett extra ackord här och var, utan att blues-botten försvinner.

 

Blues har, med sin traditionella 12 och 8 takters form, för mig alltid varit en "ur-musik" som ligger 
i botten av mycket av musikupplevelsen över huvud taget. En självklar form som är utmanande att 
sätta personlig prägel på och utveckla inom sina givna, stränga lagar.


Max 50 biljetter, kommer att säljas. Endast förköp gäller. Du kan även köpa biljett hos Hotell Cardinal. Om restriktionerna kvarstår i november.


Biljettpris exkl. servavg: 195 kr, Medlem FJiV & Dakapo 145 kr, CSN 80 kr, Upp till 18 år Noll kr.


Biljettlänk klicka eller kopiera och klistra in https://www.biljettkiosken.se/event/201106-jazzivaxjo-arnesens_blues_band


OBS INGEN BILJETTFÖRSÄLJNING PÅ PLATS!


Line Up

Thomas Arnesen – guitar/vocals
Andreas Hellkvist – Hammond organ
Anders Forsberg – Wurlitzer
Björn Lundquist – bass
Ola Ragnar – drums


Föreningens riskbedömning angående Covid-19 se nedan

Carlshamn Punch Big Band

Onsdag 2 december- kl 19 - Palladium


Bandet leds av Berndt Sjögren och Ylva Fernlund står för sången. Tillsammans kommer de att framföra svängig storbandsjazz.


Max 50 biljetter kommer att säljas. Endast förköp gäller. Du kan även köpa biljett hos Hotell Cardinal. Om restriktionerna kvarstår i december. Om restriktionerna kvarstår i december.

 

Biljettpris exkl. servavg: 195 kr, Medlem FJiV, Dakapo eller Sensus 150 kr, CSN 80 kr, Upp till 18 år Noll kr!

 

Biljettlänk klicka eller kopiera och klistra in https://www.biljettkiosken.se/event/201202-jazzivaxjo-carlshamn_punch_big_band

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19


Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:


• Genomför en riskbedömning


• Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.


• God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen


• Information om allmänna hygienråd

Risker och åtgärder enligt riskbedömningsverktyget

Riskfaktor

Riskbedömning

Riskreducerande åtgärder

Stort antal deltagare 

Större risk för smittspridning när många personer träffas samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem.

Handsprit kommer att finnas tillgängligt.

RiskgrupperÄldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom.

Max 50 personer i publiken. 

Ingång skild från restaurangen vid konsert i Kafé de luxe Gillestuga.

Handsprit finns tillgänglig.

Typ av aktivitet

Nära kontakt ökar risken för smittspridning.

Det finns en större risk för smitt-spridning vid inomhusevenemang än utomhus..

Max 50 biljetter kommer att säljas inklusive gästlista.

Sittande publik.

Lokalen möbleras för dubbla antalet sålda biljetter.

Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning.


Längden på evenemanget

Evenemanget längd är en timme utan paus.


Redovisning av verksamhetsbidrag musikarrangörer


Föreningen Jazz i Växjö erhåller bidrag till verksamheten dels från Växjö kommun med 160 tkr och dels från Kulturrådet med varierade summa hitintills ca 70 - 75 tkr.


Årsvis i april redovisar föreningen verksamheten till kommunen och till Kulturrådet.


I september - oktober söker föreningen bidrag från kulturrådet. Ansökan till Kulturrådet omfattar följande moment: Övergripande beskrivning av verksamheten. Hur föreningens verksamhet har integrerats ur ett jämställdhets-, hbtq-,mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Vilka samarbeten föreningen har haft nationellt och internationellt. Hur informationen om tillgänglighet redovisas. Ekonomiskt utfall i form av kostnader och inkomster och prognos för kommande budgetår. Slutligen vilka konserter som genomförts med information om antal kvinnor och män som ingår i grupperna och antal publik och planerade konserter nästkommande vår.


Föreningen har genomfört 14 konserter varav två för barn med professionella musiker för totalt nästan 1000 besökare varav ca 150 under 18 år, ej medräknat studenter från St Sigfrids fhsk som medverkar som förband . Antalet besökare 2019 låg i paritet med tidigare år.


Av 70 artister var 14 kvinnor ej medräknat kvinnliga musiker i förbanden. Ledarna för 50 % av musikgrupperna har varit kvinnor. Vi anser därför att vi svarat upp mot målsättningen att urvalet har varit icke diskriminerande ur könsperspektivet utan avkall på konstnärliga urvalet. Minst två från föreningens styrelse möter upp artisterna när de anländer till spellokalen och erbjuder hjälp med inlastning av instrument och kontrollerar att de är nöjda med sina hotellrum. Efter soundcheck bjuds artisterna på middag tillsammans med studenterna i förbandet uppskattat av artister och studenter. Någon från styrelsen är alltid med till slutet och avtackar artisterna och hjälper till med återställningen.


Vid några tillfällen deltar studenter från Kulturföreningen Klubb på LNU. Föreningen har etablerat ett samarbete med studenterna på producentprogrammet på initiativ av Växjö kommuns kultursamordnare Mark Andersson.

Bilder från We Float 29 jan Kafé de luxe.

Fanny Gunnarsson- synt & piano & sång - Linda Bergström - synt & sång - Anna Marte Eggen - bas - Samuel Häggkvist - bas

Filip Bensefelt – trummor

Besök även Jazzkalendern som drivs av Föreningen Jazz i Växjö ordförande Björn Möller.  Jazzkalendern listar (nästan) alla jazzakter i Kronobergs län och i Södra Sverige. 


Föreningens tidigare konserthistoria finns på Jazzkalendern.

Föreningen Jazz i Växjö sponsorer

Jazz i Växjö
Kompiskortet
Jazz i Växjö


Sidan uppdaterad 2020-10-19

Föreningen Jazz i Växjö använder inte Cookie-filer och sparar ingen information om beeökare för eget bruk.

Acceptera